Yeni Komünizm

Tacize Son Vermek İçin Kadınları Özgürleştir! Kadınların Öfkesini Devrimin Muazzam Bir Gücü Olarak Açığa Çıkarın!

Geçtiğimiz günlerde genç kadın öğrencisini nasıl taciz ettiğini canlı yayında “gururla” anlatan Celal Şengör, bu ülkede -ve dünyanın geri kalanında- sürekli ve sürekli işleyen düzenin kadının baskılanmasının, bir cinsel obje olarak ele alınmasının çirkin yüzünü bir kere daha göstermiştir! Kadına yönelik gerçekleşen bu taciz “kamusal desturunu” ataerkillikten ve ataerkinin bu düzene ete kemiğe bürünmüşlüğünden güç almaktadır. Celal Şengör’ün “talim terbiye” anlayışı, “babalık” dersi, toplumsal cinsiyet rollerinin patriarkal temelde biçimlenmesi ve dayatılması, bu sistemin işleyişine ve yapısına içkindir.

Ancak gerçek bir devrim Celal Şengör’lerin temsil ettiği düzeni ve dünyayı köklerinden söküp atabilir ve kadının özgürleşmesini insanlığın özgürleşmesiyle birlikte sağlayabilir!

Kadın sorununa, tacize ve kadının baskılandırılmasına ve tüm bunlara son vermek için gerçek kurtuluşa dair alttaki seçkiler, sitemizdeki farklı yazılardan alıntı yapılmıştır:


Tecavüze ve kadınların üzerindeki baskının bütün biçimlerine son vermek, kadınların ve onların yanında devrim için toplumsal bir güç olarak bulunanların hapsedilmiş öfkesinin açığa çıkartılması ile mümkündür. Bu devrimin bir parçası olarak kadınların, üzerlerinde her türlü baskıyı oluşturan, koruyan, güçlendiren bütün kurumlara karşı bugünden başlayarak yürütülecek kitlesel bir mücadele gereklidir. Bob Avakian’ın canlı bir şekilde gösterdiği gibi, kadınların baskılanmasının tarihsel olarak içerisine örüldüğü kapitalist-emperyalist sistemi alaşağı edecek bir devrim sayesinde, toplum ve halk kitleleri sistemin zincirlerinden ve altında yatan baskı ilişkilerini güçlendiren her şeyden kurtulabilir ve bütün bu baskıları dünya çapında ortadan kaldırma sürecinin bir parçası olabilirler.

Bob Avakian

(yazının tümü için tıklayınız)

Tacize ve tecavüze karşı bütün kadınların yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz! Tacizin ve tecavüzün “bahanesi” “aması” olmaz, olamaz!Tacize ve tecavüze karşı bütün kadınların yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz! Tacizin ve tecavüzün “bahanesi” “aması” olmaz, olamaz!

….

Bir çözüme doğru yol alabilmemiz için kritik önemdeki bir soruyu hatta pek çok soruyu gözden geçirmekte fayda var, bunlardan en kritiği şudur: Bütün sosyal meselelere hangi üretim biçimi işaret ediyor? Bu soru son tahlilde tecavüzün olmadığı, kadınların erkeklerden aşağı olmadıkları, ezilen bir cinsiyetin, cinsel kimliğin olmadığı radikal derecede farklı ve özgürleştirici bir dünyaya geçiş yapmak için kritik önemdedir. Neden? Yazının çeşitli yerlerinde de belirtildiği gibi, üretimin biçimi, sosyal, siyasal ve ideolojik ilişkilerin nasıl olacağı noktasında tayin edicidir. O halde bütün bu kabus nasıl bir son bulabilir? Bunun cevabı 4 Bütünler doğrultusunda altyapı ve üstyapıda verilecek kararlı bir mücadeledir, komünist devrimdir. 4 Bütünler ilk kez Marx tarafından ‘’Fransa’da Sınıf Savaşımları’’ eserinde kaleme alınmıştır; bu bütün sınıf farklılıklarının kaldırılması, sınıf farklılıklarının dayandığı bütün üretim ilişkilerinin kaldırılması, bu üretim ilişkilerine karşılık gelen bütün toplumsal ilişkilerin kaldırılması ve bu toplumsal ilişkilerden doğan bütün düşüncelerin devrimcileştirilmesidir.

(Yazının tümü için tıklayınız)

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.