Yeni Komünizm

Devrim Yapmak İçin Neden Kesin Olarak Öncü Bir Partiye İhtiyaç Var?

Editörün Notu: Aşağıdaki makale Devrimci Komünist Parti ABD’den tecrübeli bir devrimci olan Lenny Wolf tarafından yazılmıştır. Bu belge 15 Eylül 2014 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: Why You Absolutely Need A Vanguard Party To Make Revolution by Lenny Wolff (revcom.us)


Neden bir partiye ihtiyacınız var? Ve spesifik olarak da neden bir öncü partiye, yani insanların hayatlarını, kalplerini, zihinlerini, bedenlerini ve ruhlarını devrimi yapmaya, devrimi yönetmeye ve ileri taşımaya adadıkları böylesi bir partiye ihtiyaç var?

Aslında yapmaya çalıştığınız tek şey mevcut sistem içinde bazı reformlar elde etmek olsaydı bu durumda böyle bir partiye de ihtiyacımız olmazdı. Ya da mevcut toplum içinde alternatif topluluklar oluşturmaya çalışıyorsanız ve bunun bir şekilde her şeyi değiştireceğini umuyorsanız… bunun için de bir öncüye gerek yoktur.

Peki ya mevcut sistemin reforme edilemeyeceğini bir kez anlarsanız?

Peki ya insanların çok daha fazlasını yapabileceğini görmeye başlamışsanız -örneğin dehşetin, sefaletin ve ruhları parçalayan günlük eziyetin üstesinden gelebileceğimizi görmeye başlamışsanız- tüm sömürü ve baskıyı ortadan kaldırmayı ve tüm toplumu değiştirmeyi amaçlayan bir devrim yoluyla bunun olabileceğini?

Peki ya böyle bir devrim olmadan yürütülecek bütün mücadelelerin… yeni bir şey ortaya çıkarmak için gösterilen tüm çabaların… en sonunda boşa çıkacağını anlarsanız?

Ardından?

Devrim Çok Karmaşıktır!

Karşınıza hemen önemli sorular çıkar. Böyle bir devrim neyi kapsar? Açıkçası, insanların düşüncelerini büyük ölçüde değiştirmesi gerekecektir. Bunu yapmak için geliştirilmiş bir strateji olması gerekir.

Milyonlarca insan, yoğun bir siyasi kriz anında önerilecek farklı yolları nasıl ayırt edeceğini öğrenmek zorunda kalacaktır. Milyonlarca insanın düşünceleri değiştikçe, devrimi yapma zamanı geldiğinde son derece güçlü ve baskıcı bir askeri makinenin üstesinden gelebilmelerini sağlayacak bir strateji ve doktrine sahip olması gerekecektir.

Ve eğer bir devrim yapılacaksa ve iktidar ele geçirilecekse, peki bu durumda ne olacak? Farklı bakış açılarından yüz milyonlarca insanı, yeni bir ekonomik sistem, yeni bir siyasi yapı temelinde yepyeni bir toplum inşa etmek için kim örgütleyecek ve yönetecek? İnsanları, köklü Amerikan şovenizminin üstesinden gelmeye ve ezilen ulusları -“küresel güneyi”- yağmalamaya DEVAM ETMEYECEK tam aksine, dünya halkları için fedakarlıkların yapılacağı bir şekilde yepyeni bir toplumu inşa etmeye kim yönlendirecek? Ve tüm bunları iktidardan vazgeçmeyecek şekilde kim yapacak? Ve aynı zamanda bu iktidarın savunulup korunmaya değer bir şey olduğundan nasıl emin olunacak?

Tüm bunları lütfen bir dakika düşünün. Devrim mümkündür. Ancak hayal edebileceğinizden de karmaşık bir süreçtir. Devrim yapmaya ilişkin her şeyi gerçekten düşünüyor musunuz? Yukarıda değindiğimiz temel şeylerin belirli bir yapı olmadan ve belirli bir önderlik sistemine sahip olmayan gevşek nitelikte bir grup insanla başarılabileceğini mi düşünüyorsunuz? İnsanların gerçekliği bilimsel ve doğru bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olacak, nasıl ilerleneceğini bulmalarını onlara sağlayacak ortak bir yöntem olmadan mı bu olacak? Her şeyin hedef doğrultusunda karşınızda olacağı kritik anlarda, disiplinli bir ahenk içinde hareket edebilmenin bir başka yolu var mı?

“Lidersiz” devrimler olabileceği yanılsaması, yani “halkın” kendi başına herhangi bir önderlik olmadan ve aralarındaki tüm çelişkilere rağmen kendilerini bir şekilde onları ezenlerden kurtarabileceği yanılsaması, son olarak Mısır’da yaşandığı gibi en iyi niyetli şekilde egemen sınıflar tarafından ezici bir yenilgiye ve iki kat korkuya neden olacaktır.

Ve böylesi bir önder gruba ihtiyaç duyulacağını görmeye başladığınızda bunun son dakikada bir araya getirilebileceğini mi sanıyorsunuz? Yoksa bu grubun hedef doğrultusunda bütün bir süreç boyunca büyümeye devam etmesi, köklerini yayması, yeni insanlar kazanması, her şeyi çok daha iyi bir şekilde öğrenmesi, bir şeyleri anlamaya, insanları harekete geçirmeye ve savaşmaya yönlendirmesi için nasıl birlikte çalışılacağını çok daha iyi bir şekilde mi öğrenmesi gerekli?

Öncü Ne Yapar?

Eğer bu soruları düşünürseniz, öncü partinin vazgeçilmez ihtiyacını da görmeye başlarsınız. Öncü, kendisini devrimin sorunlarıyla mümkün olan en kapsamlı ve bilimsel yolla boğuşmaya ve ardından gerekli yanıtları vermek için birlikte hareket etmeye adar. Parti, bilimsel yöntemi kullanır; kendini bu yönteme dayandırır ve aynı zamanda onu daha da geliştirir ve keskinleştirir. Parti, bunu kendi tecrübelerini ve diğerlerinin tecrübelerini siyasi ve diğer alanlarda çok geniş bir şekilde özetlemek için kullanır. Parti, kavrayışını sürekli geliştirmek için, zayıf, tek taraflı veya hatalı olduğu yerlerde bunları düzeltmek için bunu kullanarak birlikte çalışır… Gerçekliği değiştirmek için harekete geçerken, gerçeği daha derinden tanır.

Parti, kitlelere önderlik etmenin ve kitlelerden bir şeyler öğrenmenin onların devrimde aktif, bilinçli roller üstlenmeleri için kitleler arasından insanları öne çıkarmanın ve eğitmenin bir aracıdır. Tüm bunları yapacak, mümkün olan maksimum inisiyatifi açığa çıkaracak, bunu yönetecek ve kurtuluşa ulaşmak için gerekli disiplini aşılayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Parti üyeleri, devrimin gerçekten yapılabileceği ender anlardan birini hızlandırmak, ortaya çıkınca halkın bu fırsatı elinden kaçırmaması için onlara önderlik yapmak, devrimin bir parçası olmak ve bu doğrultuda yaşamları boyunca gerekli disiplinle hareket edebilmek için kendi rızaları ile taahhütte bulunurlar.

Böyle bir parti olmazsa kitlelerin hiçbir şeyi olmaz. Evet, insanlar mücadele içinde yükselecektir. Tarih, kendiliğinden ve kendi başına bırakılan bu mücadelenin devrime kadar gidemeyeceğini tekrar tekrar göstermiştir. Bunun gibi durumlarda bir kez daha kitleler geri çekilecektir. Artık iş işten geçecektir, bunun olmasına izin vermemek için fazlasıyla şey biliyoruz.

Halk kitlelerinin kendilerini özgürleştirmek için ancak böyle bir partiyle gerçek bir şansı vardır. Ve bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. Milyarlarca insan özgürce nefes alıyor, ilerlemek için hep birlikte çalışıyor. Partiye katılanlar bunu kavradıkları için yapıyorlar. Kendi hayatlarında, devrimi gerçekleştirmek ve kurtuluşa doğru ilerlemek için böylesi bir partiyi inşa edip güçlendirmekten daha büyük bir şey olamayacağını kavrıyorlar.

Sorumluluk Sahibi Böyle Bir Parti Var!

Bugün ABD’de böyle bir partimiz var; bu parti Devrimci Komünist Parti, ABD’dir. Bu gerçekten de harika bir şeydir. Bu Partinin başkanı Bob Avakian gibi, çok daha derin bir komünizm ve devrim anlayışı ortaya koyan; bu Partiye pratikte önderlik sağlayan ender ve eşsiz bir liderimiz var. Bu başlı başına değerlidir, evet son derece değerli bir durumdur. Bu Parti, devrimin nasıl yapılacağına ve devrimi nasıl ilerleteceğine dair çok gelişmiş bir çizgiye sahiptir, ve bu yeni kavrayışa dayanarak, on milyonlarca insanın devrim yapma deneyiminden yola çıkarak ve bilimsel olarak özetlemektedir. Bu Partinin bu çizgide olan, onu geliştirip kullanmasına yardım eden çekirdeğe, mücadelenin derinliklerine inip kitlelerin yanında duracak ve onlara önderlik edecek üyeleri var.

Fakat aynı zamanda sorunların ve eksikliklerin üstesinden gelmek için de mücadele ediyoruz. Önümüzdeki büyük zorlukları aşmak için yarışıyoruz. Ve dürüst olmak gerekirse geriden geliyoruz ve bir ölüm kalım durumuyla karşı karşıyayız. Büyük ilerlemeler de yapabiliriz… komünizmin ve devrimin tüm davası ciddi bir şekilde geri de çekilebilir. Gelecek henüz yazılmamıştır. Riskler çok çok fazladır.

Devrimci fikirli insanların böyle bir partiye sahip olmayı hafife almasının şimdi sırası değildir. Bu Partinin önderi Bob Avakian’ı hafife alma zamanı değildir. BA gibi bir lider -devrime gönül vermiş, devrimci komünizm teorisini gerçekten yeni bir düzeye çıkarmış ve partiye pratik olarak önderlik sağlayan biri- çok nadir ortaya çıkar. Fruitvale Station’ı Bob Avakian İle Birlikte Seyretmek makalesinde bunun önemli bir boyutu yer alır. “BA’da sahip olduğumuz şeyi tam olarak fark edip takdir etsek ve buna göre hareket etsek iyi olur”.

Dolayısıyla, devrimci fikirli insanların bir kenara çekilip işlerin düzelmesini umut etmelerinin ve Partiye iyi şanslar dilemelerinin şu an kesinlikle zamanı değildir, hayır. Şu anda Partinin rolünü yerine getirmesi için; acil olarak yapması gereken atılımları yapabilmesi için ne yapması gerektiği sorusu üzerinde derinlemesine düşünme zamanıdır. Ve şu an kesin olarak, devrim ihtiyacını ve bu devrimin gerektirdiklerini anlamaya başladığınız her şeye dayanarak, herkesin bu süreçte kendi rolü ve sorumlulukları hakkında, kitlelerin ihtiyaç duydukları öncüye sahip olmaları meselesinde kendi rollerinin ne olduğu meselesi üzerine oldukça derin bir şekilde düşünülmesinin zamanıdır… BA’nın güçlü ifadesinden aktarmak gerekirse “DEVRİM – DAHA AZI DEĞİL!”

Cüret edin!

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.