Yeni Komünizm

İran Faşist İslam Cumhuriyeti’nin Tüm Toplumu Boğmak İçin Temel Araçları: Zorunlu Tesettür ve Kadınların Katledilmesi

İran Komünist Partisi (Marksist-Leninist-Maoist) Basın Açıklaması

17 Eylül 2022 | cpimlm.org

Mahsa Amini gibi kadınların öldürülmesi [İran] İslam Cumhuriyeti  için varoluşsal bir gerekliliktir. Bu rejimin yıkılması da kadınlar için varoluşsal bir gereklilik ve toplumdaki tüm ezilen ve sömürülenlerin kurtuluşudur. İslam Cumhuriyeti’nin dini-faşist karakteri, onun dayattığı kölelik ilişkilerine boyun eğmeyen kadınların baskısında vücut buluyor. Bu gerçeği, cehalet yanlısı ve gerici Humeyni’nin [1979’da iktidara gelen Ayetullah Humeyni’nin] zorunlu başörtüsü takma emrini yayınladığı ilk günden itibaren anlamış bulunuyoruz.

Bir anda on binlerce isyankar kadın, bu küstahlığıa ve insanlığa ve kadın özgürlüğüne tecavüze karşı ayaklanarak, tüm topluma güçlerini ve yeni teokratik rejimi devirmenin gerekliliğini gösterdi. Bu kanlı terör rejimi 44 yıl önce iktidara geldi ama kısa sürede anlaşıldı ki, din ve sınıflı toplumun korkunç gecesi özellikle 44 yıl önce iktidara gelen dinin egemenliği altında var oldukça bu durum devam edecektir.

Sakız’dan (İran’da Kürdistan’dan) henüz 22 yaşındaki Mahsa (Gina) Amini, 13 Eylül Salı günü İslamcı köktendinci Ahlak Polis güçleri tarafından Tahran’da tutuklandı. İki saat sonra yarı ölü halde kulaklarından akan kanlarla Kasra Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı ve [sağlık personelinin] aktardığına göre felç sonucu komada öldü.

İnsanların kalbinden büyük bir öfke ve nefret fışkırdı, fakat bunun rejimi devirme mücadelesine dönüşmesi gerekiyor. İslam Cumhuriyeti, kadınlar açısından büyük bir düşman olduğunu ve dökülen her damla kanın hesabını halka vereceğini biliyor. Kadınların İslam Cumhuriyeti’nden kurtuluşu için amansız mücadelenin çok daha keskin hale gelmesi İslam Cumhuriyeti’nin kadın düşmanı küstahlığına karşı milyonlarca insan için bir sınır çizgisi olması gerekiyor. Rejimin zorunlu başörtüsü ve şeriat yasasına karşı mücadele esastır. Sadece rejimin işbirlikçileri ve sempatizanları değil, fakat sessiz kalan her bir birey ve grup da tereddütsüz şekilde sorgulamalı ve pozisyonlarını belirlenmelidir: Faşistleri barındırmanın hiç kimse için mutlu sonu yoktur!

İslam’ın kadın karşıtı Şeriat yasalarının şiddeti, çok sayıda insanın bilinçli ve organize muhalefeti ve protestolarıyla karşılanmalıdır. Toplum için daha iyi bir gelecek, kadınlar ve İslam Cumhuriyeti arasındaki bu amansız mücadelenin milyonlarca insan için İslam Cumhuriyeti’ne karşı net bir sınır çizgisi haline gelmesine bağlıdır. İslami başörtüsü ve kadın karşıtı yasalara toplu olarak karşı çıkılmalı ve onları ezmek İran genelinde bir kitle hareketi haline gelmelidir. Eğer bunu başarabilirsek, şüphesiz ülkede taze ve özgürleştirici bir nefes olacak ve bin kat daha iyi olacak temelde farklı bir gelecek için umut tohumları ve bunun için mücadele kararlılığı İslam Cumhuriyeti’nin milyonlarca mazlum ve mağdur insanının kalbine ekilecektir.

İslam Cumhuriyeti’nin dayattığı gerici sınırlar aşılmalı ve milyonlarca kişi buna karşı çıkmalı ki, rejimin ve baskıcı ajanlarının bu sınırları sürdürmesi imkansız hale gelsin.

Kadınların cehalete ve dinci geriliğe dayalı olarak ezilmesi, kadın erkek her insanın yaşamına baskıcı damgasını vurmuştur. Birçok kez söylediğimiz gibi, işçilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, emeklilerin vb. protesto hareketlerinin bunu her türlü göz ardı etmesi, rejimin tüm protesto hareketlerini bastırmadaki elini güçlendirmekten başka bir şey değildir.

Bu ihtiyacı cevapsız bırakmak daha kötü bir durumun kapısını aralıyor. Bu konuda hiçbir şüphe olmamalıdır.

İslam Cumhuriyeti’ne Ölüm! Yaşasın İran’ın Yeni Sosyalist Cumhuriyeti!

İran Komünist Partisi Marksist-Leninist-Maoist (www.cpimlm.org)


Kaynak için: Compulsory Hijab and the Murder of Women: Key Tools of the Fascist Islamic Republic of Iran to Strangle the Whole Society September 17, 2022 | revcom.us

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.